Vandaag in de IJmond

opdrachtgever
Stg. Beverwijk Business Docks
project
Vandaag in de IJmond
omschrijving

Voor iedereen heeft de huidige situatie op de energiemarkt gevolgen. En dat geldt voor ondernemers misschien nog wel meer. 

Natuurlijk houden we de energieprijzen en de verschillende vormen van aanbod nauwlettend in het gaten. Maar wat gaat er in de nabije toekomst spelen? Hoe gaat de energievoorziening er op de bedrijventerreinen in Beverwijk uitzien? Kan het huidige energienet onze vraag wel aan? Zullen er investeringen nodig zijn en zijn hiervoor subsidies mogelijk?

Al deze onderwerpen en bijhorende vragen komen aan bod in het Ronde Tafel gesprek over een energie neutraal Beverwijk waarvoor deze ‘Save the Date’ is ontworpen.

Recente projecten